REZERVARI TEREN FOTBAL

Pescarusul Jonathan Livingstone

clip_image0021.1 Era dimineaţă şi un soare proaspăt strălucea în aur peste clipocitul mării domole. La o milă de ţărm o barcă de pescari legase prietenie cu apa, iar chemarea pentru organizarea de dimineaţă a stolului în scopul obţinerii hranei plutea în aer pînă cînd a apărut un stol de o mie de pescăruşi care, prin şiretlicuri şi încăierări, încercau să obţină fărîmiturile de hrană. Începea o nouă zi plină de griji. Dar departe şi singur, străin de orice barcă şi ţărm, Pescăruşul Jonathan Livingston exersa. La trei sute de picioare înălţime el îşi coborî picioarele palmate, îşi ridică ciocul şi se strădui să-şi menţină aripile într-un arc dureros. Această arcuire îi îngăduia să zboare cu viteză redusă, şi acum el încetinise zborul într-atît încît vîntul îi deveni doar o şoaptă în obraz, iar oceanul stătu neclintit sub el. Îşi îngustă ochii într-o concentrare cumplită, îşi ţinu răsuflarea, îşi arcui aripile… încă… încă… puţin. Apoi penele i se zburliră, Jonathan se opri şi căzu. Pescăruşii, după cum ştiţi, niciodată nu se împotmolesc, nu se opresc în zbor. A te poticni în zbor este pentru ei ruşine şi dezonoare. Dar Pescăruşul Jonathan Livingston, fără a se ruşina, îşi întinse din nou aripile în arcul acela tremurător – mai încet, încă mai încet, şi se poticni din nou – nu era o pasăre ca oricare. Majoritatea pescăruşilor nu se deranjau să înveţe mai mult decît elementele de bază ale zborului – cum să ajungă de pe mal la hrană şi invers. Pentru cei mai mulţi pescăruşi nu zborul contează, ci hrana. Pentru acest pescăruş, însă, nu hrana conta, ci zborul. Mai mult ca orice pe lume, Pescăruşului Jonathan Livingston îi plăcea să zboare. Acest fel de a gîndi, observase el, nu este tocmai mijlocul prin care devii popular printre celelalte păsări. Chiar şi părinţii lui se mîhniseră văzînd că Jonathan îşi petrecea zile întregi de unul singur, făcînd sute de planări joase, experimentînd.

1.2 El nu înţelegea, de pildă, de ce atunci cînd zbura la altitudini mai joase decît jumătate din întinderea aripilor deasupra apei, putea să stea în aer mai mult timp şi cu mai puţin efort. Planările lui nu se încheiau cu obişnuita cădere în picioare care împroşca marea, ci cu un lung siaj orizontal în care atingea suprafaţa apei cu picioarele strînse aerodinamic de-a lungul corpului. Cînd începu să aterizeze alunecînd cu picioarele pe nisip, parcurgînd apoi cu pasul lungimea glisadei sale-n nisip, părinţii lui se mîhniră cu adevărat. „De ce, Jon, de ce?” – îl întrebă mama. „De ce-ţi vine atît de greu să fii la fel cu ceilalţi din stol, Jon? De ce nu laşi pelicanilor şi albatroşilor zborul ăsta jos? De ce nu mănînci? Fiule, eşti numai pene şi oase.” „Nu-mi pasă că am ajuns numai pene şi oase, mamă. Vreau doar să ştiu ce pot realiza în văzduh şi ce nu, atîta tot. Vreau doar să ştiu.” „Ascultă aici, Jon” – îi vorbi tatăl său nu fără blîndeţe. „Iarna nu este departe. Bărcile vor fi puţine, iar peştele de la suprafaţă va înota mai la fund. Dacă trebuie să înveţi, apoi învaţă despre hrană şi cum se obţine. Afacerea asta cu zborul e foarte bună, dar, ştii tu, nu poţi să te hrăneşti cu glisade. Nu uita că zbori ca să te hrăneşti.” Jonathan încuviinţă smerit. Zilele următoare a încercat să se poarte ca ceilalţi pescăruşi; a încercat într-adevăr, ţipînd şi luptînd cot la cot cu stolul pe lîngă diguri şi bărci de pescuit, plonjind după resturi de peşte şi pîine. Dar nu a reuşit deloc. „Nu are nici un rost”- se gîndi el, scăpînd intenţionat o hamsie, obţinută cu multă greutate, drept în gura unui flămînd pescăruş bătrîn care-l fugărea. „Aş putea petrece tot timpul ăsta învăţînd să zbor. Sînt atîtea de învăţat!”

1.3 N-a trecut mult timp şi Pescăruşul Jonathan era din nou singur, departe în largul mării, flămînd, fericit, învăţînd. Îl preocupa viteza, şi după o săptămînă de exersări învăţase despre viteză mai mult decît cel mai rapid pescăruş din lume. De la o mie de picioare înălţime, dînd din aripi cu toată puterea, s-a angajat într-un picaj vertical ameţitor, şi atunci şi-a dat seama de ce pescăruşii nu se lansează-n picaj. La numai şase secunde atinsese 70 de mile pe oră – viteză la care dacă-ţi ridici aripile îţi pierzi echilibrul.

1.4 De fiecare dată i se întîmpla aşa. Deşi prudent cum era, folosindu-şi la maxim îndemînarea, pierdea totuşi controlul la viteză mare. Se înălţa la o mie de picioare. La început cu toată puterea drept înainte, apoi îşi lua avînt, dînd din aripi, şi cobora vertical. Atunci, de fiecare dată, aripa stîngă i se bloca ridicată, el se răsucea violent spre stînga, îşi reţinea aripa dreaptă redresîndu-se, şi ţîşnea ca para focului într-o răsucire sălbatică spre dreapta. Nu reuşea să fie îndeajuns de precaut la ridicarea aripilor. De zece ori a încercat şi tot de zece ori, zburînd cu 70 de mile pe oră, exploda într-o masă învolburată de pene, fără control prăbuşindu-se în apă.

1.5 „Cheia”- reflecta el apoi, ud leoarcă – „trebuie să fie a-ţi ţine aripile nemişcate la viteze mari – să dai din aripi pînă atingi 50 de mile şi apoi să le ţii nemişcate.” De la 2000 de picioare înălţime a încercat din nou, alunecînd în picaj, cu ciocul drept în jos, cu aripile întinse şi nemişcate din clipa în care depăşi 50 de mile pe oră. I-a trebuit un efort teribil, dar a izbutit. În zece secunde gonea ca o fantomă cu 90 de mile pe oră. Jonathan stabilise recordul mondial de viteză pentru pescăruşi!

1.6 Victoria fu însă de scurtă durată. În clipa în care a început redresarea, în clipa în care şi-a schimbat unghiul aripilor, a căzut în acelaşi teribil vîrtej incontrolabil, şi la 90 de mile pe oră acesta-l lovi cu puterea dinamitei. Pescăruşul Jonathan a explodat între cer şi pămînt şi se izbi de apa tare ca piatra.

1.7 Cînd şi-a revenit, era noapte tîrzie, iar el plutea în lumina lunii pe suprafaţa oceanului. Aripile-i erau zdrenţuroase, ca de plumb, dar povara eşecului îl apăsa şi mai tare. Sleit, îşi dorea ca această greutate să fie tocmai îndeajuns ca să-l tragă încet la fund, să pună capăt la toate.

1.8 Pe cînd se scufunda în apă, auzi în sine o voce stranie şi seacă: „Nu-i nimic de făcut. Sînt un pescăruş. Sînt mărginit prin însăşi firea mea. Dacă aş fi menit să învăţ atît de multe despre zbor, aş avea în cap diagrame, nu creier! Dacă m-aş fi născut să zbor cu viteză, aş avea aripi scurte de şoim şi m-aş hrăni cu şoareci în loc de peşti. Avea dreptate tata. Trebuie să uit aceste nebunii. Trebuie să zbor acasă la Stol şi să mă mulţumesc cu ceea ce sînt – un biet pescăruş mărginit.”

1.9 Vocea se stinse şi Jonathan încuviinţă. Noaptea locul pescăruşului e pe mal, şi din acea clipă el jură că va fi un pescăruş obişnuit. Asta-i va face pe toţi mai fericiţi. Se desprinse cu greu de apa întunecată şi zbură către ţărm, mulţumit de ceea ce învăţase despre zborul jos care îţi cruţă puterile. „Dar nu,” – şi-a spus – „am terminat cu ceea ce-am fost, s-a terminat cu tot ce-am învăţat. Sînt un pescăruş ca oricare altul şi voi zbura ca un pescăruş de rînd.” Aşa că se ridică cu greu pînă la o sută de picioare şi dădu cu putere din aripi, grăbindu-se spre ţărm.

1.10 Decizia de a se comporta ca oricare alt pescăruş din Stol îl făcu să se simtă mai bine. Nu va mai avea nici o legătură cu forţa care-l îndemnase să înveţe, nu vor mai fi nici sfidări, nici eşecuri. Şi era atît de bine să nu se mai gîndească la nimic şi să zboare prin întuneric către luminile de pe plajă. „Întuneric!” – vocea seacă scrîşni alarmată. „Pescăruşii nicicînd nu zboară pe întuneric!”

1.11 Jonathan nu se grăbi s-o asculte. „E atît de bine”- se gîndea. Luna şi clipocirile de lumină licăresc pe suprafaţa apei, trasînd în noapte cărări luminoase, şi totul e atît de paşnic şi liniştit… „Coboară! Pescăruşii nicicînd nu zboară pe întuneric! Dacă ai fi menit să zbori pe întuneric, ai avea ochi de bufniţă! Ai avea diagrame în loc de creier! Ai avea aripi scurte de şoim!” Acolo, în noapte, la înălţime de 100 de picioare în văzduh, Pescăruşul Jonathan Livingston clipi. Dispăruseră toate: şi durerile lui, şi deciziile. „Aripi scurte! Aripi scurte de şoim!”

1.12 „Acesta-i răspunsul! Cît de prost eram! Tot de ce am nevoie – aripioare minuscule, să-mi strîng aproape în întregime aripile şi să zbor numai cu vîrfurile lor! Aripi scurte!” Se ridică la 2000 de picioare deasupra apei întunecate, şi fără să dea vreun răgaz gîndului de insucces sau moarte, îşi strînse aripile de-a lungul corpului, îşi lăsă întinse în vînt doar îngustele lor vîrfuri ascuţite, şi se lăsă într-o cădere verticală.

1.13 Vîntul îi huruia monstruos în cap. 70 de mile pe oră, 90, 100, încă mai repede. Stăpînirea aripilor acum la 140 de mile pe oră era cu mult mai uşoară, decît mai înainte la 70, şi cu o zvîcnire uşoară a aripilor se redresă din picaj şi ţîşni deasupra valurilor – o ghiulea cenuşie sub lună.

1.14 Îşi miji ochii ca să-i apere de vînt şi jubilă. 140 de mile pe oră! Cu-n control perfect! „Dacă aş plonja de la 5000 de picioare în loc de 2000, mă întreb oare cît de repede…”

1.15 Jurămîntul de mai înainte fusese uitat, pierise în această vîltoare de vînt. Şi totuşi nu se simţea vinovat de încălcarea promisiunilor date sie însuşi. Asemenea făgăduieli sînt pentru pescăruşii care acceptă mediocritatea. Cel care a atins măiestria nu are nevoie de asemenea jurăminte.

1.16 La răsăritul soarelui Pescăruşul Jonathan exersa din nou. De la înălţimea de 5000 de picioare bărcile de pescari păreau nişte mici buline pe întinderea albastră a apei, Stolul adunat la masa de dimineaţă era un spălăcit nor de praf ce se rotea.

1.17 Era viu, deşi tremura uşor de plăcere, mîndru că reuşi să-şi stăpînească frica. Apoi, fără a sta pe gînduri, îşi strînse aripile, întinzîndu-şi numai vîrfurile scurte şi ascuţite, şi plonjă direct înspre mare. În momentul cînd trecu de 4000 de picioare atinse rapiditatea maximă, vîntul deveni un zid dur de sunet ce nu-i permitea să se mişte mai repede. Zbura drept în jos cu 214 de mile pe oră. A înghiţit în sec, ştiind că dacă i s-ar desface aripile la o asemenea viteză s-ar transforma într-un milion de fărîmituri de pescăruş. Dar viteza era putere, şi viteza era bucurie, şi viteza era frumuseţe pură.

1.18 Începu redresarea la o mie de picioare, vîrfurile aripilor tremurînd şi învolburîndu-se în acest vînt cumplit, barca şi mulţimea de pescăruşi clătinîndu-se şi venind cu iuţeală de meteoriţi direct în întîmpinarea lui. Nu se putea opri; nu ştia încă cum să întoarcă la această viteză. Ciocnirea însemna moarte fulgerătoare. Aşa că închise ochii.

1.19 În dimineaţa aceea, îndată după răsăritul soarelui, Pescăruşul Jonathan Livingston a trecut ca o săgeată prin Stolul de dimineaţă, marcînd 212 de mile pe oră, cu ochii închişi, într-un asurzitor şuierat de vînt şi de pene. Pescăruşul Norocului însă i-a zîmbit de data aceasta, şi nimeni n-a fost ucis.

1.20 Cînd şi-a ridicat ciocul spre cer, el încă mai gonea cu o sută şaizeci de mile pe oră. Cînd a coborît la 20 de mile pe oră şi şi-a desfăcut din nou aripile, barca părea o fărîmitură pe suprafaţa mării, la 4000 de picioare sub el.

1.21 Îşi dădea seama că aceasta însemna triumf. Rapiditate maximă! Un pescăruş zburînd cu 214 de mile pe oră! Era un record, cea mai glorioasă clipă în istoria Stolului, şi în acea clipă în faţa Pescăruşului Jonathan s-a deschis o nouă eră. Zburînd spre locul exersărilor sale solitare, strîngîndu-şi aripile pentru picaj de la înălţimea de 8000 de picioare, se hotărî deodată să descopere cum să se întoarcă.

1.22 A descoperit că o singură deviere cu mai puţin de-un inch a unei pene din vîrful aripilor provoca la viteze mari o întoarcere lină şi largă. Înainte de a însuşi aceasta, descoperise oricum că, dacă mişca mai multe pene la o asemenea viteză, se rostogolea ca un glonte… şi astfel Jonathan fu primul pescăruş de pe Pămînt care realiză primele figuri de pilotaj superior.

1.23 În ziua aceea nu şi-a pierdut vremea în conversaţii cu alţi pescăruşi, ci a zburat fără întrerupere pînă după apusul soarelui. A descoperit lupingul, tonoul lent, tonoul multiplu, vrila inversată, buntul pescăruşului, roata.

1.24 Cînd Pescăruşul Jonathan s-a întors la Stol pe plajă, era deja noapte tîrzie. Se simţea ameţit şi grozav de obosit. Totuşi, îmbătat de plăcere, mai făcu un luping la aterizare, însoţit de un tonou rapid chiar înainte de a lua contact cu solul. „Cînd vor auzi de recordul meu,” – se gîndea el – „vor înnebuni de bucurie. Viaţa are să fie mai plină acum! În locul monotonului nostru zbor istovitor pînă la bărcile de pescari şi înapoi, iată că există un rost în viaţă! Ne putem ridica noi înşine din ignoranţă, ne putem descoperi pe noi înşine ca fiinţe de excelenţă, inteligenţă şi măiestrie. Putem fi liberi! Putem să explorăm zborul!”

1.25 Anii de viitor vuiau şi luceau promiţător. Cînd ateriză, pescăruşii erau întruniţi în Consiliu, şi părea că s-au adunat mai demult. De fapt, aşteptau. „Pescăruşul Jonathan Livingston! În Centru!” Cuvintele Starostelui vibrau de o supremă solemnitate. În Centru – înseamnă fie mare ocară, fie supremă cinste. Cînd se alegeau conducătorii de prim rang ai pescăruşilor, aceştia erau chemaţi în Centru. „Cu siguranţă,”- se gîndi el – „Stolul de dimineaţă a urmărit recordul meu de azi dimineaţă! Dar eu nu doresc onoruri. N-am nici o dorinţă să fiu conducător. Vreau doar să-mi împărtăşesc experienţa, să arăt orizonturile de perspectivă care ni se deschid nouă tuturor.” Păşi în faţă.

1.26 „Pescăruş Jonathan Livingston,” – rosti Starostele, „în Centru pentru Ocară, în văzul tuturor confraţilor tăi pescăruşi!” Se simţi astfel de parc-ar fi lovit cu o scîndură. Genunchii i se înmuiaseră, penele i se fleşcăiseră, urechile-i erau cuprinse de-un vuiet. „În centru pentru ocară? Imposibil! Ridicol! Ei nu pot înţelege! N-au dreptate, n-au dreptate!”

1.27 „… pentru nechibzuita ta iresponsabilitate,” – intonă vocea solemnă – „ce violează demnitatea şi tradiţia Familiei Pescăruşilor…” A fi chemat în centru pentru ocară însemna să fie alungat din obştea pescăruşilor, exilat pentru o viaţă solitară pe Stîncile Îndepărtate. „… într-o bună zi, Pescăruş Jonathan Livingston, vei înţelege că orice nesăbuinţă e fără rost. Viaţa este necunoscutul şi incognoscibilul, în afara faptului că am fost aduşi pe această lume ca să mîncăm, să supravieţuim atît cît ne stă în puteri.”

1.28 Un pescăruş nu contrazice Consiliul Stolului, dar vocea lui Jonathan se auzi: „Nesăbuinţă? Fraţilor!” – strigă el. „Cine-i mai responsabil dacă nu pescăruşul care descoperă şi urmează un sens, un scop suprem al vieţii? Mii de ani ne-am zbătut ca să obţinem peşte, acum însă avem un motiv de a trăi – să învăţăm, să explorăm, să fim liberi! Daţi-mi o şansă, lăsaţi-mă să vă arăt ce am descoperit…” Stolul era parcă de piatră.

1.29 „Frăţia noastră a încetat.” – au intonat pescăruşii într-un singur glas, şi într-un singur acord şi-au astupat solemn urechile şi i-au întors spatele. Pescăruşul Jonathan şi-a petrecut restul zilelor în solitudine, dar a zburat dincolo de Stîncile Îndepărtate. Singura lui suferinţă nu era singurătatea, ci faptul că ceilalţi pescăruşi refuzaseră să creadă în gloria zborului care-i aştepta; ei refuzaseră să deschidă ochii şi să vadă. În fiecare zi se desăvîrşea tot mai mult. Învăţase că un picaj vertical de mare viteză îl făcea să ajungă la peştele rar şi gustos care se găsea în bancuri la zece picioare sub suprafaţa oceanului: nu mai avea nevoie de bărcile pescarilor şi de resturile de pîine pentru a supravieţui. Deprinsese să doarmă în văzduh, plutind noaptea pe vîntul care bătea dinspre ţărm, acoperind sute de mile de la apusul pînă la răsăritul soarelui. Graţie aceluiaşi control interior, zbura prin pîcla deasă a mării şi se ridica deasupra ei spre cerul senin-orbitor… în timp ce toţi ceilalţi pescăruşi adăstau pe pămînt, umiliţi de ceaţă şi ploaie. Deprinsese să călărească vînturile puternice înaintînd astfel departe pe continent, şi să prînzească acolo cu delicate insecte.

1.30 Ceea ce visase cîndva pentru Stol, cîştiga acum doar pentru sine; îşi desăvîrşea zborul şi nu regreta preţul pe care a trebuit să-l plătească. Pescăruşul Jonathan descoperise că plictiseala, frica şi ura alcătuiesc motivul vieţii atît de scurte a pescăruşilor, şi odată ce se eliberase de acestea, viaţa-i era lungă şi frumoasă cu adevărat.

1.31 Veniră în amurg, şi-l găsiră pe Jonathan planînd liniştit şi solitar în cerul mult iubit. Cei doi pescăruşi care-şi făcuseră apariţia lîngă aripile sale erau curaţi ca lumina stelelor, şi lumina pe care-o răspîndeau în înaltul cerului de noapte era blîndă şi prietenoasă. Dar mai frumoasă ca orice era măiestria cu care zburau, mişcîndu-şi aripile la un precis şi constant inch de la aripile lui. Fără să le spună vreun cuvînt, Jonathan i-a supus testului său, test pe care nici un pescăruş nu reuşi să-l susţină. Şi-a curbat aripile, a încetinit zborul pînă la limita mişcării. Cele două păsări luminoase au încetinit şi ele zborul, lin, păstrîndu-şi simetric poziţia. Zborul încet nu le era străin.

1.32 Şi-a strîns aripile, a făcut un tonou şi s-a angajat într-un picaj la o sută nouăzeci de mile pe oră. Ei au plonjat împreună cu el în formaţie perfectă. În sfîrşit, a trecut din viteză într-un tonou încetinit pe verticală. Zîmbind, ei s-au rostogolit odată cu el.

1.33 A revenit la zborul orizontal şi tăcu cîtva timp înainte de a începe vorba: „Foarte bine,” – a zis, „cine sînteţi voi?” „Sîntem din Stolul tău, Jonathan. Sîntem fraţii tăi.” Cuvintele lor sunau ferm şi liniştit. „Am venit să te luăm sus, să te luăm acasă.” „Nu am casă. Nu am Stol. Sînt un Proscris. Iar acum zbor spre vîrful Marelui Munte al Vîntului. Mai sus de acest vîrf, aş putea să-mi ridic corpul ăsta ramolit doar la încă cîteva sute de picioare înălţime, atît.”

1.34 „Ba poţi, Jonathan. Pentru că te-ai desăvîrşit. Ai terminat o şcoală, şi a venit timpul să începi alta.” În acel moment înţelegerea care pîlpîise în Pescăruşul Jonathan toată viaţa se aprinse. Aveau dreptate. Putea să zboare mai sus, şi veni timpul să se întoarcă acasă.

1.35 Aruncă o ultimă privire spre cer – minunata întindere argintie unde învăţase atît de multe. „Sînt gata”- spuse el în sfîrşit. Şi Pescăruşul Jonathan Livingston se înălţă împreună cu cei doi pescăruşi sclipitori şi dispăru în întunericul de nepătruns al cerului.


PARTEA II

clip_image0042.1 „Iată deci paradisul” – se gîndi el şi nu putu să nu zîmbească în sinea sa. Nu prea era cuviincios să analizezi paradisul cînd abia intri-n el.

2.2 Pe măsură ce se înălţa de la Pămînt, deasupra norilor, în formaţie strînsă cu cei doi pescăruşi sclipitori, observă cum propriul său corp începea să lucească la fel. E adevărat, era acelaşi tînăr Pescăruş Jonathan care trăise totdeauna în dosul ochilor săi azurii, numai că aspectul exterior se schimbase.

2.3 Era tot un corp de pescăruş, dar care începea de acum să zboare mult mai bine decît putea zbura vreodată vechiul său corp. „Cum de? Cu jumătate de efort” – gîndi el – „voi zbura de două ori mai iute, de două ori mai performant decît în cele mai bune zile pe Pămînt!”

2.4 Penele-i albe sclipeau şi scînteiau, iar aripile au devenit netede şi fără cusur – ca nişte foi de argint poleit. Începu, cu voluptate, să le pună la încercare, pulsînd vigoare în aripile acestea noi.

2.5 La 250 de mile pe oră simţi că se apropie de viteza maximă pe orizontală. La 273 simţi că nu poate zbura mai repede, şi încercă o uşoară dezamăgire. Acest corp nou avea şi el limitele sale, şi cu toate că zbura mult mai iute ca înainte, în zborul orizontal exista încă o limită pe care cu greu ar fi putut s-o depăşească. „În paradis” – gîndi el – „nu ar trebui să existe limite.”

2.6 Norii se desfăcură, cei doi însoţitori îi strigară: „Noroc la coborîre, Jonathan!” şi dispărură fără urmă. Zbura deasupra unei mări, spre un ţărm crestat. Cîţiva pescăruşi de pe stînci exersau zborul de ridicare. Ceva mai departe, înspre nord, chiar la orizont, zburau încă cîţiva pescăruşi. Privelişti noi, gînduri noi, întrebări noi. „De ce sînt atît de puţini pescăruşi? Paradisul ar trebui să fie înţesat de pescăruşi! Şi de ce oare mă simt dintr-o dată atît de obosit? În paradis pescăruşii nici o dată n-ar trebui să se simtă obosiţi sau să doarmă.”

2.7 De unde ştia el toate aceste lucruri? Memoria vieţii lui terestre îl părăsea. Pămîntul fusese, fără îndoială, locul unde învăţase multe lucruri, dar detaliile se-nceţoşau – parcă lupta pentru hrană, parcă era Proscris.

2.8 Cam o duzină de pescăruşi de pe mal veniră să-l întîmpine, fără a-i spune vreun cuvînt. Simţea doar că e binevenit şi că aici e acasă. Fusese pentru el o zi lungă, zi despre al cărei răsărit nu-şi mai amintea.

2.9 Execută o întoarcere spre plajă, bătînd din aripi pentru a se opri un inch în văzduh, după ce coborî lin pe nisip. Ceilalţi pescăruşi aterizaseră şi ei, dar fără ca vreunul din ei să mişte o pană măcar. Se legănaseră în vînt cu luminoasele aripi desfăcute, apoi îşi schimbaseră puţin unghiul aripilor pînă ce s-au oprit chiar în clipa în care atinseseră solul cu picioarele. Control admirabil, dar Jonathan era prea obosit ca să încerce şi el. Stînd acolo pe plajă, fără să schimbe vreo vorbă, a adormit.

2.10 În zilele următoare, Jonathan a văzut că aici are de învăţat la fel de multe lucruri despre zbor ca şi în lumea pe care o lăsase în urmă. Era totuşi o deosebire. Aici pescăruşii gîndeau ca şi el. Pentru fiecare dintre ei, cel mai important lucru în viaţă era să năzuiască şi să atingă desăvîrşirea în ceea ce le plăcea cel mai mult – zborul. Erau nişte păsări magnifice, toate pînă la una, şi ele petreceau ore-n şir în fiecare zi explorînd zborul, testînd metode avansate în aerodinamică.

2.11 Jonathan se pare că uitase demult lumea din care venise, acel loc unde Stolul trăia străin de bucuria zborului, folosindu-şi aripile doar ca mijloc pentru a obţine hrană şi a lupta pentru ea. Dar din cînd în cînd, fie şi numai pentru o clipă, gîndul îl purta înapoi la ei.

2.12 Îşi aminti de ei într-o dimineaţă, cînd era împreună cu instructorul său de zbor în timp ce se odihneau pe plajă după o lecţie de tonouri rapide cu aripile strînse. „Unde sînt ceilalţi, Sullivan?” – întrebă el fără glas, familiarizat acum întru totul cu metodele comode de telepatie folosite de pescăruşii de aici în loc de ţipete şi cîrîit. „De ce nu sîntem mai mulţi aici? De ce acolo de unde am venit erau …”

2.13 „… mii şi mii de pescăruşi. Ştiu.” Sullivan dădu din cap. „Singurul răspuns pe care-l văd, Jonathan, este că păsări al de tine sînt una la un milion. Cei mai mulţi dintre noi au atins acest prag foarte greu. Noi treceam dintr-o lume în alta care nu se deosebea prea mult de prima, uitînd imediat de unde venisem, prea puţin îngrijorîndu-ne încotro mergem, trăind clipa. Bănuieşti prin cîte vieţi am trecut pînă să ne dăm seama că viaţa înseamnă mai mult decît hrană, luptă şi putere în Stol? O mie de vieţi, Jon, zece mii! Şi apoi încă o sută de vieţi pînă ce am început să conştientizăm că există perfecţiune, şi încă o altă sută pînă a ne da seama că scopul nostru în viaţă este să atingem această perfecţiune şi s-o împărtăşim celorlalţi. Aceiaşi regulă ni se aplică şi aici, desigur: ne alegem lumea următoare în funcţie de ceea ce însuşim în aceasta. Dacă nu înveţi nimic, lumea următoare este întocmai ca precedenta, cu aceleaşi limite şi cu aceleaşi apăsătoare greutăţi pe care trebuie să le înfruntăm.”

2.14 Şi-a îndreptat aripile şi s-a întors cu faţa spre vînt. „Dar tu, Jon,” – spuse el – „ai învăţat atît de mult deodată încît n-ai avut nevoie să treci prin o mie de vieţi ca să ajungi la această viaţă.”

2.15 În clipa următoare erau din nou în văzduh, exersînd. Tonoul strîns în formaţie era greu de realizat, pentru că în timpul rostogolirii Jonathan trebuia să gîndească cu capul în jos, ţinînd seama la inversarea arcului aripilor, şi anume inversîndu-l în perfectă armonie cu instructorul său.

2.16 „Să încercăm din nou” – repeta mereu Sullivan. „Să încercăm din nou.” Apoi, în sfîrşit, rosti: „Bine”. După aceasta trecură la exersarea lupingurilor exterioare.

2.17 Într-o seară pescăruşii care nu executau zboruri de noapte stăteau împreună pe nisip, meditînd. Jonathan îşi luă inima-n dinţi şi se apropie de Pescăruşul Staroste, care, se spunea, urma să treacă curînd hotarele acestei lumi. „Chiang … ” – începu un pic emoţionat.

2.18 Bătrînul pescăruş îl privi cu bunătate. „Ce este, fiule?” Odată cu înaintarea în vîrstă, Starostele nu slăbise, ci dimpotrivă deveni mai viguros; putea să întreacă în zbor orice pescăruş din Stol, şi atinsese nivelul măiestriei pe care ceilalţi abia erau pe cale de al însuşi.

2.19 „Chiang, lumea asta de fapt nu e paradisul, nu-i aşa?” Starostele zîmbi în lumina lunii. „Te desăvîrşeşti mereu, Pescăruş Jonathan” – spuse el. „Bine, dar ce are să se întîmple de acum încolo? Unde mergem? Oare nu există nicăieri un astfel de loc – paradis?”

2.20 „Nu, Jonathan, un astfel de loc nu există. Paradisul nu este un loc sau un timp anume. A fi desăvîrşit – iată paradisul.” Tăcu o clipă. „Tu zbori foarte iute, nu-i aşa?”

2.21 „Mie… mie îmi place viteza” – spuse Jonathan, surprins dar mîndru că Starostele remarcase asta. „Vei începe să atingi paradisul, Jonathan, în clipa în care atingi viteza perfectă. Şi asta nu înseamnă zborul de o mie de mile pe oră, sau un milion, sau zborul cu viteza luminii. Pentru că orice număr este o limită, iar desăvîrşirea nu are limite. Viteza perfectă, fiule, este să fii acolo.”

2.22 Fără nici o preîntîmpinare, Chiang dispăru şi, într-o sclipire de secundă, apăru la marginea apei – la 50 de picioare mai departe. Apoi din nou dispăru şi apăru, chiar în aceiaşi fracţiune de secundă, lîngă umărul lui Jonathan. „Este un fel de a te amuza” – spuse el.

2.23 Jonathan era uluit. Uitase să-l mai întrebe despre paradis. „Cum reuşeşti să faci asta? Ce senzaţie îţi dă? Cît de departe poţi ajunge?” „Poţi merge oriunde-ai dori să ajungi în timp şi spaţiu” – răspunse Starostele. „Eu am fost oriunde şi oricînd mi-a trecut prin minte.” Străbătu marea cu privirea. „Ciudat. Pescăruşii care resping desăvîrşirea de dragul călătoriilor nu ajung nicăieri, înceţii. Cei care renunţă la călătorie de dragul desăvîrşirii ajung oriunde, imediat. Reţine, Jonathan, paradisul nu este un loc sau un timp, pentru că locul şi timpul nu sînt atît de importante. Paradisul este…”

2.24 „Ai putea să mă înveţi să zbor aşa?” Pescăruşul Jonathan tremura la gîndul că va învinge din nou necunoscutul. „Desigur, dacă vrei să înveţi.” „Vreau. Cînd putem începe?” „Putem începe chiar acum, dacă doreşti.” „Vreau să învăţ să zbor ca tine” – spuse Jonathan, şi ochii îi străluciră ciudat. „Spune-mi ce să fac.” Chiang vorbea şi-l urmărea pe tînărul pescăruş cu multă grijă. „Ca să zbori repede ca gîndul, adică oriunde,” – spuse el – „trebuie mai întîi de toate să-ţi dai seama că ai şi ajuns acolo…”

2.25 Cheia, după Chiang, era ca Jonathan să înceteze a se mai considera ferecat într-un corp limitat cu o deschidere a aripilor de 42 de inchi şi performanţă de zbor care ar putea fi înregistrată pe-o diagramă. Secretul consta în a şti că adevărata sa fire – perfectă ca un număr nescris – trăieşte simultan oriunde-n spaţiu şi oricînd în timp.

2.26 Jonathan exersa cu îndîrjire zi de zi din zori pînă după miezul nopţii. Şi cu tot efortul pe care-l depunea, nu putu să se mişte nici cît grosimea unei pene.

2.27 „Lasă la o parte credinţa!” – iarăşi şi iarăşi îi spunea Chiang. „Ca să zbori n-ai nevoie de credinţă. Ai avut nevoie să înţelegi zborul. Acum e la fel. Încearcă din nou…”

2.28 Apoi într-o bună zi, în timp ce stătea pe ţărm, cu ochii închişi, concentrat, Jonathan înţelese într-o străfulgerare ceea ce i-a spus Chiang. „Desigur, este adevărat! Sînt un pescăruş desăvîrşit, fără limite!” Simţi iureşul unei imense bucurii.

2.29 „Bravo!” – spuse Chiang şi glasul lui răsună triumfător. Jonathan deschise ochii. Se afla cu Starostele pe un ţărm cu totul diferit, copacii creşteau pînă aproape de mal, iar deasupra capului străluceau doi sori galbeni îngemănaţi. „În sfîrşit ai înţeles,” – îi spuse Chiang – „dar ai nevoie de mai mult control…” Jonathan era uluit. „Unde ne aflăm?”

2.30 Cu totul nepăsător la straniile imagini din jur, Starostele acceptă nepăsător această întrebare. „Sîntem, evident, pe o planetă cu cer verde şi cu o stea dublă în locul Soarelui.” Jonathan scoase un strigăt ascuţit de plăcere – primul strigăt de cînd părăsise Pămîntul: „AM REUŞIT!” „Sigur că ai reuşit, Jon” – spuse Chiang. „Întotdeauna reuşeşti cînd ştii ce faci. Şi acum să revenim la control…”

2.31 Cînd s-au întors, era deja întuneric. Ceilalţi pescăruşi îl priveau pe Jonathan cu veneraţie pietoasă în ochii lor aurii, căci îl văzuseră cum dispăru din locul în care părea ţintuit de atîta timp. Nu i-a lăsat să-l felicite prea mult. „Sînt un novice aici! Sînt un începător! Tocmai că eu trebuie să învăţ de la voi!”

2.32 „Mă îndoiesc că aşa stau lucrurile, Jon” – spuse Sullivan, care stătea alături. „În zece mii de ani nu am văzut un alt pescăruş mai curajos ca tine în ale desăvîrşirii.” Stolul amuţise, iar Jonathan nu-şi găsea locul de stînjenit ce era. „Dacă vrei, putem începe să învăţăm cum să învingem timpul,” – spuse Chiang – „pînă vei putea să zbori în trecut şi-n viitor. Şi atunci vei fi gata să înveţi lucrul cel mai greu, cel mai puternic, cel mai plăcut. Vei fi în stare să avansezi şi să cunoşti însemnătatea bunătăţii şi dragostei.”

2.33 A trecut o lună, sau ceva ce semăna cu o lună, perioadă-n care Jonathan a învăţat într-un ritm vertiginos. Întotdeauna prindea repede în experienţa obişnuită, iar acum, elev favorit al însuşi Starostelui, înghiţea ideile noi ca un computer aerodinamic cu pene.

2.34 Dar a venit şi ziua cînd Chiang dispăru. Vorbise liniştit cu ei, îndemnîndu-i să nu-şi oprească învăţătura, exersarea, efortul lor de a înţelege mai mult principiul invizibil al întregii vieţi. Apoi, în timp ce vorbea, penele i se făceau tot mai luminoase şi mai luminoase, şi în sfîrşit deveni atît de strălucitor încît nici un pescăruş nu mai putu să-l privească.

2.35 „Jonathan,” – vorbi el, şi acestea i-au fost ultimele cuvinte rostite – „continuă să te desăvîrşeşti în iubire.” Cînd au putut să vadă din nou, Chiang era deja dus.

2.36 Zilele treceau şi Jonathan îşi dădea seama că se gîndea tot mai des la locul de pe Pămînt de unde venise. Dacă ar fi ştiut acolo măcar o zecime, măcar o sutime din ceea ce ştia acum, cu cît mai plină de sens i-ar fi fost viaţa! Stătea pe nisip şi se întreba dacă există vreun pescăruş acolo, pe Pămînt, care încerca să evadeze din limitele sale, să vadă sensul zborului dincolo de folosirea acestuia ca simplu mijloc pentru a obţine o fărîmitură din vreo barcă. Ba poate că unul dintre ei a şi fost Proscris pentru că a îndrăznit să spună adevărul în faţa întregului Stol. Şi cu cît Jonathan îşi exersa mai mult bunătatea, cu cît încerca să cunoască mai mult natura iubirii, cu atît mai mult dorea să se întoarcă înapoi pe Pămînt. Pentru că în ciuda trecutului său solitar, Pescăruşul Jonathan era sortit să fie dascăl, şi calea sa de a-şi dezvălui iubirea era să împărtăşească adevărul văzut de el oricărui pescăruş care căuta doar o şansă să vadă el însuşi adevărul.

2.37 Sullivan, acum adept al zborului cu viteza gîndului şi care-i ajuta pe ceilalţi să înveţe, se îndoia. „Jon, tu ai fost Proscris odată. De ce crezi că vreunul dintre pescăruşii din vremurile de atunci te-ar asculta acum? Ştii proverbul, care este de altfel adevărat: Pescăruşul vede mai departe, cînd zboară mai sus. Pescăruşii de la care ai venit stau pe Pămînt, cîrîind şi luptîndu-se între ei. Sînt la o mie de mile de paradis – şi tu spui că vrei să le arăţi paradisul de acolo de unde stau! Jon, ei nu-şi pot vedea nici măcar vîrful propriilor aripi! Stai aici. Ajută-i pe noii pescăruşi de aici, pe cei care sînt destul de avansaţi ca să priceapă ce ai tu de spus.” Tăcu o clipă, apoi spuse: „Ce s-ar fi întîmplat dacă Chiang s-ar fi întors la vechile sale lumi? Unde ai fi tu astăzi?”

2.38 Ultimul argument fu hotărîtor. Sullivan avea dreptate. Cu cît zbori mai sus, cu atît vezi mai departe. Jonathan rămăsese şi lucra cu noii veniţi; toţi erau inteligenţi şi învăţau foarte repede. Dar vechiul sentiment reveni; nu putea să nu-şi spună că poate şi pe Pămînt era vreun pescăruş-doi care ar fi de asemenea în stare să înveţe. Ar fi înaintat cu mult mai repede pe calea desăvîrşirii dacă Chiang ar fi venit la el în ziua cînd fusese Proscris!

2.39 „Sully, trebuie să mă întorc” – spuse el într-un sfîrşit. „Elevii tăi merg bine. Ei te pot ajuta s-o duci la capăt cu noii veniţi.” Sullivan suspină, dar nu se împotrivi. „Cred că-ţi voi duce dorul, Jonathan” – acestea au fost singurele lui cuvinte.

2.40 „Ruşine, Sully!” – i-a reproşat Jonathan. „Nu te purta prosteşte! Oare ce exersăm noi în fiece zi? Dacă prietenia noastră depinde de astfel de lucruri ca spaţiul şi timpul, atunci în ziua cînd în final învingem spaţiul şi timpul, ne distrugem propria frăţie! Dar învingem spaţiul, şi totul ce ne rămîne e Aici. Învingem timpul, şi totul ce ne rămîne e Acum. Şi între Aici şi Acum, oare nu crezi că ne-am putea revedea din cînd în cînd?”

2.41 Pescăruşul Sullivan nu se putu reţine să nu rîdă. „Păsare nebună” – spuse el cu blîndeţe. „Dacă este cineva în stare să le arate celor de pe Pămînt cum să vadă o mie de mile-nainte, acela va fi Pescăruşul Jonathan Livingston.” Privi-n nisip. „La revedere, Jon, prietene.”

2.42 „La revedere, Sully. Ne vom revedea.” Acestea fiind spuse, Jonathan văzu în gînd imaginea unor enorme stoluri de pescăruşi din alt timp, şi ştia în urma practicii că el nu este pene şi oase, ci ideea desăvîrşită a libertăţii şi zborului, nelimitată de nimic.

2.43 Pescăruşul Fletcher Lynd era încă foarte tînăr, dar ştia deja că nici o altă pasăre nu fusese tratată cu atîta cruzime şi nedreptate de către vreun Stol ca el.

2.43 „Nu-mi pasă ce spun ei” – se gîndea el indignat, cu ochii tulburaţi, zburînd spre Stîncile Îndepărtate. „Zborul înseamnă mult mai mult decît pur şi simplu să fîlfîi din aripi pentru a zbura de colo-n colo! Asta poate s-o facă şi un… un… ţînţar! A fost de ajuns doar un tonou în jurul Pescăruşului Staroste, în glumă, şi iată-mă Proscris! Oare sînt orbi? Nu-şi dau seama? Nu-şi pot imagina ce glorie ne-aşteaptă dacă vom învăţa să zburăm cu adevărat?”

2.45 „Nu-mi pasă ce gîndesc. Am să le arăt eu ce înseamnă zborul! Voi fi strict în afara Legii, dacă aşa vor ei! Şi îi voi face să le pară rău…”

2.46 Vocea răsună în propriul său cap, şi deşi era foarte blîndă, îl făcu să tresară atît de puternic, încît se clătină şi se poticni în văzduh. „Nu fi aspru cu ei, Pescăruş Fletcher. Izgonindu-te, ceilalţi pescăruşi şi-au făcut rău numai lor înşişi, şi într-o bună zi ei îşi vor da seama de asta, vor vedea şi ei ceea ce vezi tu. Iartă-i şi ajută-i să înţeleagă.”

2.47 La un inch de aripa sa dreaptă zbura cel mai strălucitor pescăruş alb din lume, planînd fără efort lîngă el, fără să mişte vreo pană, şi asta la viteza aproape maximă pe care el – Fletcher – o putea atinge.

2.48 Pentru o clipă tînăra pasăre fu cuprinsă de panică. „Ce se întîmplă? Am înnebunit? Am murit? Ce-i asta?” Domolă şi calmă, vocea îi pătrunse gîndul, cerînd un răspuns: „Pescăruş Fletcher Lynd, vrei să zbori?” „DA, VREAU SĂ ZBOR!”

2.49 „Pescăruş Fletcher Lynd, doreşti să zbori atît de mult încît să fii în stare să-ţi ierţi Stolul, să te desăvîrşeşti, şi într-o zi să te întorci din nou la ei ca să-i ajuţi şi pe ei să se cunoască?” Nu încăpea minciuna în faţa unei făpturi atît de magnifice şi măiestre, oricît de mîndru şi de jignit nu era Pescăruşul Fletcher. „Doresc” – spuse el moale. „Atunci, Fletch,” – îi spuse făptura lucitoare, şi vocea-i era nespus de blîndă – „să începem cu Zborul Orizontal….”


PARTEA III

clip_image0063.1 Jonathan se rotea încet deasupra Stîncilor Îndepărtate, urmărindu-l pe Fletcher. Acest tînăr pescăruş era un discipol aproape perfect. În văzduh era puternic, uşor şi iute, dar mult mai important era că ardea de dorinţa să înveţe să zboare.

3.2 Iată-l acum venind – o siluetă cenuşie, neclară, ţîşnind dintr-un picaj, trecînd fulgerător pe lîngă instructorul său cu o sută cinzeci de mile pe oră. Se angajă cu smucitură într-un alt tonou vertical, lent, de şaisprezece puncte, numărîndu-le cu glas tare.

3.3 „…opt … nouă… zece… vezi-Jonathan-sînt-în-pierdere-de-viteză… unsprezece… Vreau-opriri-precise-ca-ale-tale… doisprezece… pe-naiba-da’-nu-pot-face… treisprezece… ultimele-trei-puncte… fără… paispre… aaau!”

3.4 Căderile-n coadă ale lui Fletcher chiar în punctul de sus erau mai rele din cauza mîniei şi furiei lui la eşec. Căzu pe spate, se rostogoli, fu aruncat vertiginos într-o vrilă inversă, şi cînd în sfîrşit se redresă, sufocîndu-se, se pomeni la o sută de picioare mai jos de dascălul său.

3.5 „Îţi pierzi vremea cu mine, Jonathan! Sînt un tîmpit! Sînt un prost! Încerc şi încerc, dar niciodată nu voi reuşi!” Pescăruşul Jonathan se uită în jos la el şi dădu din cap. „La sigur că n-o să-ţi reuşească atîta timp cît porneşti prea brusc la ridicare. Fletcher, chiar la intrare-n spirală ai pierdut 40 de mile pe oră! Trebuie s-o faci lin! Ferm, dar lin, ai înţeles?”

3.6 Coborî la nivelul tînărului pescăruş. „Hai să încercăm împreună, în formaţie. Şi fii atent la intrarea-n ridicare. E o pornire lină, uşoară.”

3.7 La scurgerea a trei luni Jonathan avea încă şase discipoli adăugători. Toţi Proscrişi, dar totuşi curioşi despre această stranie idee nouă a zborului de dragul zborului. Totuşi, le era mai uşor să exerseze performanţa decît să-i înţeleagă motivaţia.

3.8 „Fiecare dintre noi este într-adevăr o idee a Marelui Pescăruş, o nelimitată idee de libertate,” – le spunea Jonathan seara pe plajă – „şi zborul desăvîrşit este un pas spre exprimarea adevăratei noastre naturi. Trebuie să înlăturăm totul ce ne limitează. Iată de ce toată această exersare a zborului rapid sau lent, a acrobaţiei aeriene…”

3.9 …dar elevii lui dormeau, osteniţi în urma zborurilor efectuate ziua. Le plăcea să exerseze, pentru viteza şi senzaţiile tari şi pentru că aceasta le potolea foamea de învăţătură ce creştea cu fiecare lecţie. Dar nici unul din ei, nici chiar Pescăruşul Fletcher Lynd, nu ajunse să creadă că zborul ideilor ar putea fi, posibil, la fel de real ca şi zborul vîntului şi al penelor.

3.10 „Întregul vostru corp – de la vîrful unei aripi pînă la vîrful celeilalte -” – le spunea altă dată Jonathan – „nu este nimic altceva decît chiar gîndul vostru, exprimat într-o formă vizibilă. Spargeţi lanţurile gîndirii voastre, şi veţi sparge şi lanţurile în care vă este ferecat corpul…” Dar oricum le-o spunea, aceasta părea doar o plăcută fantezie, iar ei simţeai mai multă nevoie de somn.

3.11 Abia peste o lună Jonathan le-a spus că veni timpul să se întoarcă la Stol. „Nu sîntem gata!” – spuse Pescăruşul Henry Calvin. „Nu sîntem bineveniţi! Sîntem Proscrişi! Nu putem să ne impunem prezenţa acolo unde nu sîntem bineveniţi, nu-i aşa?” „Sîntem liberi să plecăm unde vrem şi să fim ceea ce sîntem” – răspunse Jonathan, apoi se ridică de pe nisip şi o luă spre est – către locul de baştină al Stolului.

3.12 Printre învăţăceii săi se instaură o scurtă zăpăceală, căci Legea Stolului spune că un Proscris niciodată nu se reîntoarce, şi pe parcursul a zece mii de ani Legea nu fusese nici o dată încălcată. Legea spunea: stai; Jonathan spunea: du-te; şi el străbătuse deja o milă de drum. Dacă mai zăbovesc, te pomeneşti că Jonathan va ajunge de unul singur la ostilul Stol.

3.13 „Ei bine, dacă nu mai facem parte din Stol, nu sîntem obligaţi să respectăm legea, nu-i aşa?” – spuse Fletcher mai mult pentru sine. „Şi apoi, dacă se iscă vreo luptă, mai bine-i să fim acolo decît aici.”

3.14 Astfel, zburară dinspre vest în acea dimineaţă: opt pescăruşi într-o formaţie de romb dublu, aripă lîngă aripă. Ajunseră pe Plaja Consiliului Stolului cu o sută treizeci şi cinci de mile pe oră, cu Jonathan în frunte. Fletcher – ţinîndu-se chiar în dreapta lui, Henry Calvin – forţîndu-se la stînga. Apoi întreaga formaţie făcu un tonou spre dreapta, ca o singură pasăre… orizontal… invers… orizontal, vîntul şuierînd deasupra lor.

3.15 Ţioliturile şi cîrîiturile cotidiene din Stol fură tăiate brusc, de parcă formaţia fusese un cuţit uriaş, şi 8000 de ochi de pescăruşi îi urmăreau fără să clipească. Unul cîte unul, fiecare din cei opt pescăruşi s-au avîntat cu putere în sus într-un luping deplin şi au executat un cerc, aterizînd apoi lin pe nisip. După aceasta, ca şi cum asta se întîmpla în fiecare zi, Pescăruşul Jonathan trecu la analiza zborului.

3.16 „În primul rînd,” – spuse el surîzînd – „aţi cam întîrziat la alcătuirea formaţiei…” Vorbele lui trecură ca un fulger prin Stol. Ăştea sînt Proscrişii! Ei s-au reîntors! Una ca asta… nu… nu… nu se poate! Presupunerea lui Fletcher despre o eventuală luptă se topi în confuzia Stolului. „Ei bine, sînt Proscrişi,” – spuse un pescăruş mai tînăr – „dar uite, de unde-o fi învăţat ei să zboare astfel?”

3.17 A fost nevoie de aproape o oră pînă ce porunca Starostelui pătrunse în Stol: „Ignoraţi-i. Pescăruşul care stă de vorbă cu un Proscris este el însuşi Proscris. Pescăruşul care priveşte spre un Proscris încalcă Legea Stolului.” Din acea clipă pescăruşii şi-au întors spetele lor cenuşii către Jonathan, dar el nu părea să fi observat asta. Îşi ţinu orele de zbor chiar deasupra Plajei Consiliului şi pentru prima dată începu să-şi silească elevii să zboare la limita capacităţilor lor.

3.18 „Pescăruş Martin!” – spintecă văzduhul vocea lui. „Zici că cunoşti zborul încet. Nu ştii nimic pînă n-o dovedeşti! ZBOARĂ!” Astfel, tăcutul Pescăruş Martin William, surprins de severitatea instructorului, se depăşi pe sine însuşi şi se manifestă ca un expert al zborului încet. În briza abia simţită el îşi putu arcui penele astfel încît să se ridice, fără să dea din aripi nici măcar o singură dată, de pe plajă pînă în nori şi înapoi.

3.19 Tot aşa Pescăruşul Charles-Roland se ridică-n zbor pe Marele Munte al Vîntului la 24000 de picioare, şi apoi coborî învineţit de aerul rece şi rar, uluit şi fericit, hotărît să zboare mîine şi mai sus.

3.20 Pescăruşul Fletcher, care îndrăgea acrobaţia aeriană ca nimeni altul, realiză tonoul lent vertical de 16 puncte, iar în ziua următoare îşi depăşi propriul record, executînd o tumbă triplă, penele-i aruncînd raze albe strălucitoare peste plajă, de unde era urmărit pe furiş de mai multe perechi de ochi.

3.21 Clipă de clipă Jonathan se afla acolo alături de fiecare dintre discipolii săi, demonstrînd, sugerînd, îndemnînd, ghidînd. Zbura cu ei prin întuneric, pe timp înnourat, pe furtună din pură plăcere, în timp ce Stolul se înghesuia jalnic pe pămînt.

3.22 După ce-şi încheiau zborurile, discipolii se odihneau pe nisip, şi cu timpul începură să dea tot mai mult ascultare celor spuse de Jonathan. Avea el tot felul de idei năstruşnice pe care ei nu le puteau înţelege, dar mai avea şi unele bune pe care le înţelegeau.

3.23 Treptat, noaptea, în jurul cercului discipolilor se forma un alt cerc, un cerc de pescăruşi curioşi, care ascultau ore în şir pe întuneric, ferindu-se să vadă sau să fie văzuţi unul de celălalt, dispărînd înainte de revărsatul zorilor.

3.24 Trecu o lună după Reîntoarcere cînd primul pescăruş din Stol trecu linia şi ceru să înveţe zborul. Exprimînd această rugăminte, Pescăruşul Terrence Lowell îndată deveni o pasăre condamnată – un Proscris, dar totodată şi al optulea elev al lui Jonathan.

3.25 Noaptea următoare din Stol se desprinse Pescăruşul Kirk Maynard, împleticindu-se pe nisip, tîrîndu-şi aripa stîngă, prăbuşindu-se la picioarele lui Jonathan. „Ajută-mă” – spuse el foarte încet, vorbind aidoma unui muribund. „Mai mult ca orice pe lumea asta vreau să zbor…”

3.26 „Atunci haide” – spuse Jonathan. „Ridică-te de la sol împreună cu mine, şi-aşa vom începe.” „Nu-nţelegi. Aripa mea… nu pot să mişc aripa.” „Pescăruş Maynard, ai libertatea să fii tu însuţi, sinea-ţi adevărată, aici şi acum, şi nimic nu-ţi poate sta în cale. Este Legea Marelui Pescăruş, Lege adevărată.” „Vrei să spui că pot să zbor?” „Îţi spun că eşti liber.”

3.27 Simplu şi repede, Pescăruşul Kirk Maynard îşi desfăcu aripile, fără efort, şi se ridică în văzduhul întunecat al nopţii. Stolul fu deşteptat din somn de strigătul lui, ţipat cît îi stătea în putere, de la 500 de picioare înălţime: „Pot să zbor! Ascultaţi! EU POT SĂ ZBOR!”

3.28 Spre răsăritul soarelui aproape o mie de păsări se adunaseră lîngă cercul discipolilor, privindu-l cu curiozitate pe Maynard. Nu le păsa de erau văzuţi sau nu, şi ascultau, încercînd să-l înţeleagă pe Pescăruşul Jonathan.

3.29 El vorbea despre lucruri foarte simple: că e drept ca un pescăruş să zboare, că libertatea este chiar natura fiinţei lui, că totul ce se opune acestei libertăţi trebuie înlăturat, fie asta ritual, superstiţie sau orice fel de limitare.

3.30 „Înlăturat,” – se auzi o voce din mulţime – „chiar dacă asta este Legea Stolului?” „Singura lege adevărată este cea care conduce spre libertate” – spuse Jonathan. „Alta nu există.” „Cum de-ţi închipui că noi vom zbura ca tine?” – se auzi o altă voce. „Tu eşti deosebit, înzestrat şi divin, eşti deasupra celorlalte păsări.”

3.31 „Priviţi-i pe Fletcher, pe Charles-Roland, pe Judy Lee! Sînt oare şi ei deosebiţi, înzestraţi şi divini? Nu mai mult ca voi, nu mai mult ca mine. Singura deosebire, dar chiar singura, este că ei au început să înţeleagă cine sînt ei cu adevărat şi au început să treacă la fapte.”

3.32 Discipolii săi, cu excepţia lui Fletcher, se agitau încurcaţi. Nu-şi dădeau seama că asta este ceea ce făceau. Mulţimea creştea în fiecare zi, pescăruşii veneau să pună întrebări, să admire, să batjocorească.

3.33 Într-o dimineaţă, după exersarea zborului rapid pentru avansaţi, Fletcher îi spuse lui Jonathan: „În Stol se spune că tu, dacă nu eşti Fiul Marelui Pescăruş, eşti oricum cu o mie de ani înaintea vremii tale.” Jonathan suspină. „Iată la ce duce înţelegerea greşită” – se gîndi el. „Te numesc ori diavol ori Dumnezeu”. „Tu cum crezi, Fletch? Sîntem înaintea vremii noastre?”

3.34 Tăcere îndelungată. „Ei bine, acest fel de zbor a existat din totdeauna pentru a fi învăţat de oricare dorea să-l descopere; n-are nici o legătură cu timpul. Sîntem, posibil, înaintea comportamentului general. Înaintea felului de zbor al majorităţii pescăruşilor.”

3.35 „Asta-i deja ceva” – spuse Jonathan răsturnîndu-se şi zbură o bucată de vreme într-o planare invesrsă. „Asta-i mult mai bine decît să fii înaintea timpului nostru.”

3.36 Întîmplarea avu loc peste o săptămînă. Fletcher demonstra elementele zborului rapid unui grup de elevi noi. Se redresase dintr-un picaj de la 7000 de picioare înălţime – o lungă dungă cenuşie la cîţiva inchi deasupra plajei – cînd un pui de pescăruş în primul său zbor plana direct în calea lui, strigîndu-şi mama. Avînd doar o zecime de secundă pentru a-l evita, Pescăruşul Fletcher Lynd o apucă brusc spre stînga, cu o viteză de peste 200 de mile pe oră, izbindu-se de o stîncă masivă de granit.

3.37 Stînca i se păru o uriaşă uşă tare într-o altă lume. O explozie de teamă, şoc şi întuneric la ciocnire, după care se pomeni purtat la întîmplare într-un cer foarte ciudat, uitînd, amintindu-şi, uitînd din nou; era înfricoşat, trist şi, mai ales, îi părea rău, nespus de rău.

3.38 Auzi o voce la fel ca şi atunci cînd l-a întîlnit pentru prima oară pe Pescăruşul Jonathan Livingston. „Fletcher, să nu uităm că încercăm să ne depăşim limitările rînd pe rînd cu răbdare. Programul nostru nu prevede zborul prin stîncă decît ceva mai tîrziu.” „Jonathan!” „Cunoscut şi sub numele de Fiul Marelui Pescăruş” – îi spuse instructorul sec.

3.39 „Ce faci aici? Stînca! Oare nu, oare n-am… murit?” „Ei, Fletch. Gîndeşte. Dacă-mi vorbeşti acum, atunci evident că n-ai murit, nu? Ce-ai izbutit să faci – să-ţi modifici cam brusc nivelul de conştiinţă. Acum alege. Poţi să rămîi aici şi să înveţi la acest nivel – care, de altfel, e mult mai înalt decît cel pe care l-ai părăsit – sau te poţi întoarce şi să lucrezi cu Stolul. Bătrînii sperau să se întîmple vreo nenorocire, dar nu se aşteptau că le vei împlini speranţele atît de bine.”

3.40 „Desigur că vreau să mă întorc la Stol. De-abia am început lecţiile cu noul grup!” „Foarte bine, Fletcher. Ţii minte ceea ce spuneam: trupul nostru nu e altceva decît gîndirea însăşi….?”

3.41 Fletcher dădu din cap, desfăcu aripile şi deschise ochii la poalele stîncii – în mijlocul Stolului ce se-mbulzise acolo. O gălăgie de ţivilituri şi cîrîituri se stîrni în mulţime, cînd el făcu prima mişcare.

3.42 „Trăieşte! Cel care a murit trăieşte!” „L-a atins cu vîrful aripii! L-a readus la viaţă! Fiul Marelui Pescăruş!” „Ba nu! El neagă asta! Este un diavol! DIAVOL! A venit să ne distrugă Stolul!”

3.43 În mulţime erau patru mii de pescăruşi, îngroziţi de ceea ce se întîmplase, şi strigătul „DIAVOL!” trecu prin ei ca vîntul unei furtuni pe ocean. Cu ochii sclipitori şi ciocurile strînse-ascuţite, ei îi încercuiau pe cei doi tot mai strîns, obsedaţi de dorinţa de a-i nimici. „Te-ai simţi mai bine dacă am pleca, Fletcher?” – întrebă Jonathan. „La sigur că nu m-aş împotrivi prea mult dacă am…” În aceiaşi clipă s-au pomenit la o jumătate de milă depărtare, iar ciocurile lucioase ale adunăturii au dat în gol.

3.44 „De ce oare” – spuse Jonathan nedumerit – „cel mai greu lucru pe lume este să convingi o pasăre că este liberă şi că şi-o poate dovedi sieşi cu ceva efort? De ce oare o fi atît de greu?”

3.45 Fletcher încă mai clipea buimăcit de brusca schimbare de scenă. „Ce-ai făcut? Cum am ajuns aici?” „Ai spus că ai vrut să pleci din mijlocul mulţimii, nu?” „Da! Dar cum ai …?” „Ca şi celelalte, Fletcher. Prin exersare.” Spre dimineaţă Stolul îşi uită demenţa, nu însă şi Fletcher. „Jonathan, îţi aminteşti ce-mi spuneai odată demult, despre a-ţi iubi Stolul îndeajuns pentru a te întoarce la el şi a-l ajută să se desăvîrşească?” „Desigur.”

3.46 „Nu înţeleg cum poţi iubi un cîrd de păsări care tocmai au încercat să te ucidă.” „Dar, Fletch, nu asta iubeşti! Nu iubeşti ura şi răutatea, desigur. Trebuie să te străduieşti să vezi adevăratul pescăruş, bunul în fiecare din ei, şi să-i ajuţi şi pe ei s-o vadă în ei înşişi. Asta înţeleg eu prin dragoste. Este minunat cînd înţelegi asta.”

3.47 „Îmi aduc aminte, de pildă, de o tînără pasăre impulsivă pe nume Pescăruş Fletcher Lynd. Tocmai fusese Proscris, gata să-şi distrugă Stolul, începînd să-şi construiască propriul său iad cumplit pe Stîncile Îndepărtate. Şi iată-l astăzi construindu-şi în loc propriul paradis, şi conducînd întregul Stol într-acolo.”

3.48 Fletcher se întoarse spre instructorul său, şi pentru un moment ochii i-au fost străfulgeraţi de teamă. „Eu să conduc? Adică cum, să conduc eu? Tu eşti dascăl aici. Doar n-ai să pleci, a?” „Zău? Nu crezi că s-ar putea să existe şi alte stoluri, alţi Fletcheri, care au mai multă nevoie de un îndrumător decît cel de faţă, care se află pe drumul cel bun spre lumină?”

3.49 „Eu? Jon, eu nu sînt decît un pescăruş obişnuit, iar tu eşti …” „… unicul Fiu al Marelui Pescăruş, presupun?” – Jonathan oftă şi se uită în largul mării. „Nu mai ai nevoie de mine. În fiecare zi trebuie să te descoperi cîte puţin pe tine însuţi – adevăratul, nemărginitul Pescăruş Fletcher. El îţi este dascăl. Trebuie să-l înţelegi şi să acţionezi corespunzător.”

3.50 O clipă mai tîrziu corpul lui Jonathan se clătină în aer, licărind, şi începu să devină tot mai transparent. „Să nu le permiţi să îndruge despre mine tot felul de gogomănii, sau să facă din mine un zeu. Bine, Fletch? Sînt un pescăruş. Îmi place să zbor, nu zic nu…” „JONATHAN!” „Sărmane Fletch. Nu crede ce-ţi spun ochii. Ei nu văd decît limite. Priveşte cu înţelegerea, descoperă ceea ce ştii deja, şi vei cunoaşte cum să zbori.”

3.51 Licăritul se stinse. Pescăruşul Jonathan se topi în văzduhul pustiu. După un timp, Pescăruşul Fletcher se ridică cu greu spre cer şi dădu de un grup nou de elevi, care aşteptau cu nerăbdare prima lor lecţie. „Pentru început” – spuse el apăsat – „trebuie să înţelegeţi că un pescăruş este o nelimitată idee a libertăţii, o imagine a Marelui Pescăruş, şi că întregul vostru corp de la vîrful unei aripi la vîrful celeilalte nu este decît însuşi gîndul vostru.”

3.52 Tinerii pescăruşi îl priviră neîncrezător. „Ei,” – se gîndiră – „asta nu prea sună a vreo regulă pentru un luping.” Fletcher oftă şi o luă de la capăt. „Hm. Ei… foarte bine” – spuse el, şi-i cercetă cu o privire critică. „Să începem cu Zborul Orizontal.” Şi, zicînd aceasta, înţelese dintr-o dată că prietenul său nu fuse cu nimic mai divin decît Fletcher însuşi.

3.53 „Nu există limite, Jonathan?” – se gîndi el. „Ei bine, atunci nu va trece multă vreme şi voi apărea ca din senin pe plaja ta şi-ţi voi demonstra niscaiva elemente din tehnica zborului!”

3.54 Şi deşi încerca să pară cuvenit de sever, Pescăruşul Fletcher dintr-o dată-i văzu pe toţi aşa cum erau ei cu adevărat, doar pentru o clipă, şi-i plăcu, ba mai mult decît atît – îndrăgi ceea ce văzu. „Nici o limită, Jonathan?” – se gîndi el şi zîmbi. Începu calea lui spre desăvîrşire.

http://www.iatp.md/filadelfia/

Parteneri